ผลตอบแทนนักธุรกิจ
Anew Global Group
โบนัสรายวัน
1
โบนัสค่าโฆษณา

     ทุกครั้งที่เพื่อนของคุณ (เพื่อนที่คุณแนะนำตรง) ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ระบบจะจ่ายโบนัสค่าโฆษณา ให้คุณ ในฐานะที่คุณเป็นผู้แนะนำตรง

2
โบนัสค่าการตลาดA1

     ระบบจะแบ่งเพื่อนในกลุ่มของคุณออกเป็น 2 สาย (ทั้งเพื่อนที่คุณแนะนำตรงและไม่ได้แนะนำ) ทุกครั้งที่เพื่อนในกลุ่มของคุณทั้ง 2 สาย ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ สินค้าทุกชิ้นจะมีคะแนนพีวี  ระบบจะเก็บสะสมคะแนนพีวีให้คุณแบบไม่จำกัดชั้นลึก เพื่อนำมาคำนวณจ่ายโบนัสค่าการตลาดA1 ให้คุณ

3
โบนัสค่าการตลาดA2

     เพื่อนที่คุณแนะนำตรงจะเรียกว่า Gen1 และเมื่อเพื่อนแนะนำเพื่อนจะเรียกว่า Gen2 และเพื่อนแนะนำเพื่อนต่อๆ กันไปเป็น Gen3, Gen4, Gen5 ลึกไปจนถึง Gen10
     เมื่อเพื่อนทั้ง 10 Gen มีรายได้จากโบนัสค่าการตลาดA1 ระบบจะจ่ายโบนัสค่าการตลาดA2 ให้คุณด้วย (เป็นระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เพื่อนมีรายได้คุณก็ได้ด้วย)

โบนัสราย 15 วัน
4
โบนัสอินเซ็นทีฟ

     การซื้อสินค้าซ้ำอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 15 วัน ของคุณและเพื่อนในกลุ่มทั้ง 2 สาย ซึ่งสินค้าทุกชิ้นจะมีคะแนนพีวี ระบบจะเก็บสะสมคะแนนพีวีให้คุณ เพื่อนำมาคำนวณจ่ายโบนัสอินเซ็นทีฟ ใหัคุณชั้นละ 12% ของพีวี ลึก 10 ถึงชั้น
5
โบนัสค่าการตลาดB1

     ระบบจะแบ่งเพื่อนในกลุ่มของคุณออกเป็น 2 สาย (ทั้งเพื่อนที่คุณแนะนำตรงและไม่ได้แนะนำ)
     การซื้อสินค้าซ้ำอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 15 วัน ของคุณและเพื่อนในกลุ่มทั้ง 2 สาย ซึ่งสินค้าทุกชิ้นจะมีคะแนนพีวี ระบบจะเก็บสะสมคะแนนพีวีให้คุณแบบไม่จำกัดชั้นลึก เพื่อนำมาคำนวณจ่ายโบนัสค่าการตลาดB1 ให้คุณ

6
โบนัสค่าการตลาดB2

     เพื่อนที่คุณแนะนำตรงจะเรียกว่า Gen1 และเมื่อเพื่อนแนะนำเพื่อนจะเรียกว่า Gen2 และเพื่อนแนะนำเพื่อนต่อๆ กันไปเป็น Gen3, Gen4, Gen5 ลึกไปจนถึง Gen10
     การซื้อสินค้าซ้ำอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 15 วัน ของคุณและเพื่อนในกลุ่มทั้ง 2 สาย ส่งผลให้เพื่อนทั้ง 10 Gen มีรายได้จากโบนัสค่าการตลาดB1 ระบบจะจ่ายโบนัสค่าการตลาดB2 ให้คุณด้วย (เป็นระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เพื่อนมีรายได้คุณก็ได้ด้วย)


Copyright © 2021 Anew Global Group Co., Ltd. All rights reserved.