เป็นคู่ค้ากับเราแล้วดีอย่างไร?


ในฐานะผู้ขายจะดีไหม? หากคุณยังมีรายได้ แม้คุณขายสินค้าไม่ได้

ในฐานะผู้ซื้อจะดียิ่งขึ้นไหม? หากคุณมีรายได้จากการบริโภค และ มีรายได้จากเพื่อนบริโภค

เปรียบเทียบความต่าง คุณในฐานะผู้ขาย และ ในฐานะผู้บริโภค
กับ AnewShopping.comรายละเอียด

แพลตฟอร์มทั่วไปแพลตฟอร์ม  AnewShopping
รายได้คุณในฐานะ
รายได้คุณในฐานะ
ผู้ขาย
ผู้บริโภค
ผู้ขาย
ผู้บริโภค
ลิขสิทธิ์หุ้นส่วน
หากสินค้าคุณขายดี?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
  
รายได้จากคู่ค้า
หากสินค้าคุณขายไม่ดี?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
หากสินค้าคุณขายไม่ได้?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
มีคนช่วยโฆษณาบอกต่อ?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
หากมีคู่แข่ง? (ทั้งด้านคุณภาพ และราคา)
  
คู่แข่งกัน
  
  
คู่ค้ากัน

  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
หากคุณเลิกขาย?  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
  
รายได้จากคู่ค้า 
     
เราเชื่อว่าทุกคนไม่สามารถปฏิเสธการบริโภคได้ แม้ว่าด้านหนึ่งเราจะอยู่ในฐานะผู้จำหน่าย แต่อีกด้านหนึ่งเราก็อยู่ในฐานะผู้บริโภคเช่นกัน

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใคร (เจ้าของกิจการ ร้านค้า บุคคลทั่วไป ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย) เมื่ออยู่ในฐานะผู้บริโภคแล้วจะเลือกบริโภคสินค้าอย่างไรให้คุ้มค่า?
ที่ AnewShopping.com คุ้มค่าแน่นอน