สิทธิประโยชน์ของสมาชิก


1
รับส่วนลดจากการช้อปสินค้า/บริการ
ทั้งจากการช้อปเอง และจากเพื่อนช้อป
ทั้ง ONLINE และ OFFLINE
ที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม
AnewShopping.com
รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร ร้านบริการต่างๆ โรงแรม, ที่พัก ฯลฯ ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ AnewShopping
2
รับ HYBRID PROFIT SHARING
จากการช้อปสินค้า
ทั้งจากการช้อปเอง และจากเพื่อนช้อป
การช้อปจะกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ท่านอีกหนึ่งกระเป๋า นี่คือ
นวัตกรรมใหม่ในการจับจ่าย
3
รับแสตมป์เอนิวสะสม
แบบ "ส่วนตัว" และแบบ "ยกก๊วน" เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการช้อปสินค้า/บริการ
4
รับค่าลิขสิทธิ์หุ้นส่วน
เมื่อท่านเชิญชวนเจ้าของสินค้า/บริการ เข้าร่วมเป็นคู่ค้า (Partner) กับ AnewShopping.com
5
รับหุ้น Aplus
เมื่อท่านมียอดช้อปสินค้า/บริการ
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน
(ยิ่งช้อปมากยิ่งรับหุ้นมาก)
6
ท่านสามารถร่วมเป็นคู่ค้า (Partner) กับเราโดยนำสินค้า/บริการ ของท่าน ลงขายหรือลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
AnewShopping.com
ได้ไม่จำกัดแบบฟรีๆ

คุณเป็นคู่ค้ากับเรา
คู่ค้าเราเป็นคู่ค้ากับคุณ

ส่วนลด และหรือ Profit Sharing ที่สมาชิกได้รับจากระบบ สามารถโอนไปเป็น Apoints เพื่อใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ 100% สำหรับนำไปใช้ช้อปสินค้าบนเว็บไซต์ AnewShopping.com หรือนำไปใช้บริการที่ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้านบริการต่างๆ, โรงแรม, ที่พัก ฯลฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ AnewShopping
ด้านล่างนี้
  
การสมัครสมาชิกคำแนะนำการสมัครสมาชิก

  • กรณีท่านมีผู้แนะนำ ท่านจะได้รับลิงค์ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจากผู้แนะนำท่าน ให้ท่านคลิกลิงค์ที่ได้จากผู้แนะนำใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้แนะนำท่านและตัวท่านเอง)
  • กรณีท่านไม่มีผู้แนะนำ หมายถึง ไม่เคยมีใครแนะนำท่านให้รู้จักบริษัทฯ และไม่เคยมีใครส่งลิงค์การลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้ท่าน

วิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

  1. เมื่อท่านได้รับลิงค์ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
  2. อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆ ในการสมัครเป็นสมาชิก จากนั้นกดตกลง
  3. นำเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้ลงทะเบียน และรหัสผ่านที่ท่านตั้งเอง ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก หมายเหตุ : ให้จดจำรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านตั้งเองให้ได้ (สำคัญมาก) และเก็บเป็นความลับห้ามบอกให้ใครรู้เด็ดขาด และท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (New Password) ได้ตลอดเวลา