ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ

ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง   ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป

         
จากคำพูดข้างต้นทำให้พบว่าชีวิตของคนเรา ในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมักจะมี 2 ด้านเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไหน บางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดีกว่า ดังคำกล่าวที่สนับสนุนกันดังนี้

คนโง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด ส่วนคนโง่ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์ คนนั้นแหละบรมโง่

ชนะศัตรูพันคนพันครั้ง ก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อใดชนะใจตนเพียงคนเดียว จึงนับเป็นยอดขุนพล

ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านฉันนั้น ทั้งด้านดีและไม่ดี ด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิดเผยด้านใดออกมามากกว่ากัน ในชีวิตของคนๆหนึ่งมีโอกาสเจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่างไร บางครั้งบางคนใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้ แต่กับบางคนใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้

จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้ สำหรับบางกลุ่มบางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเองด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมาย แต่บางคนสามารถหาทางออกได้โดยใช้สติปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยวาง บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกันและกัน

เฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของเราใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่าในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่างแน่นอน ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

การที่เราจะคบใครสักคนหนึ่ง พึงระลึกไว้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น

"อย่าตั้งใจ" กับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว

"อย่าคาดหวัง" กับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่างได้

"อย่าให้เวลา" กับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว

"อย่าพยายาม" เปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง

"อย่าควบคุม" คนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนด

"อย่าบีบบังคับ" คนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะถูกหันหลังให้ในทันที !!!


ไม่มีใครเป็นทุกอย่างให้เราได้
อย่าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่น มีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ
>> ตัวเราเอง <<
เครดิตจาก https://storylog.co/story/56d5a494246737190e045013

Copyright © 2020 Anew Global Group Co., Ltd. All rights reserved.