ลงทะเบียนร้านค้า


ข้อมูลเจ้าของสินค้าหรือบริการ / ตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

Register
Name
Member ID
Member Level กรุณาเลือกระดับสมาชิกระบบเน็ตเวิร์ค

 กรุณาเลือกระดับสมาชิกระบบแฟรนไชส์
Permanent Address

Present Address
Telephone
Email


ข้อมูลร้านค้าหรือบริการ

Type of Businessลักษณะกิจการ กรุณาเลือก

    
Business Name
Business Address
 

Copyright © 2020 Anew Global Group Co., Ltd. All rights reserved.