เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ

มีขาวย่อมมีดำ มีบวกย่อมมีลบ
         
ความจริงเราไม่สามารถมองเห็นเหรียญทั้งสองด้านได้พร้อมกัน เมื่อมองด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะมองไม่เห็น ธุรกิจก็เช่นกัน หากเราเปรียบเหรียญเหมือนธุรกิจที่มีทั้งขาวและดำ มีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่าย ขายตรง หรือ MLM ที่คนเราส่วนใหญ่มักจะมองในด้านลบมากกว่า

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่สร้างมุมมืดให้กับวงการธุรกิจเครือข่าย มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความโลภ ความไม่จริงใจ มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ฯลฯ โดยอาศัยช่องว่างของธุรกิจเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อความศรัทธา สร้างความฝันที่เกินจริง ดังนั้นการกระทำของคนที่ไม่ดีคือการสาดสี (ดำ) ให้กับธุรกิจ

มุมมองอีกด้านหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายนั้น คือ เป็นระบบที่ให้โอกาสเพราะโอกาสคือองค์ประกอบส่วนสำคัญของความสำเร็จ และเราเชื่อว่า "ทุกๆความสำเร็จต้องการโอกาส" และโอกาสในธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็นโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ทุกอาชีพ

จากประสบการณ์และจากการศึกษาระบบของธุรกิจเครือข่ายมากกว่า 20 ปี เรามั่นใจว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนของธุรกิจเครือข่ายเป็นการจ่ายผลตอบแทนที่ดีที่สุด และมีโอกาสสร้างเป็นรายได้ Passive income เราเชื่อว่านี่คือนวัตกรรม

ปัจจุบันรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนของธุรกิจเครือข่าย เป็นต้นแบบของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทที่ไม่ได้เป็นธุรกิจเครือข่ายก็นิยมนำผลตอบแทนแบบธุรกิจเครือข่ายมาใช้

Copyright © 2020 Anew Global Group Co., Ltd. All rights reserved.