แบบฟอร์มแจ้งให้ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้าในระบบ

(กรณีผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว..แต่ยังไม่กดยืนยันรับสินค้าในระบบ)กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อร้านค้า
รหัสร้านค้า (เช่น A1)
ชื่อผู้ขาย
รหัสสมาชิก
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล (ระบบจะแจ้งกลับไปยังอีเมลท่าน)

 
กรณีไม่มีอีเมลไม่ต้องกรอก

วันที่แจ้ง (เช่น 26/03/2561)
เรื่องที่แจ้ง
ข้าพเจ้าผู้ขาย (ร้านค้า) ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วเมื่อวันที่ (เช่น 26/03/2561)
ข้อความเพิ่มเติม
วันที่ส่งสินค้า (เช่น 24/03/2561)
เลขที่บิล (เปิดดูในระบบร้านค้า)
รหัสสินค้า (เช่น A1-12)
ชื่อสินค้า
จำนวน (เช่น 1 ชิ้น / 1 กล่อง / 1 ตัว)
ชื่อผู้สั่งซื้อ (เปิดดูในระบบร้านค้า)

รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ (เปิดดูในระบบร้านค้า)
 

Copyright © 2020 Anew Global Group Co., Ltd. All rights reserved.