การจัดส่งสินค้า | ยืนยันการจัดส่งสินค้า

(ดูแบบเต็มจอ โดยขยายที่หน้าจอ หรือ ปรับโทรศัพท์ในแนวนอน)

ตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้า (สังเกตที่ช่อง ค่าจัดส่ง)

1. หากสินค้าของท่าน “รวมค่าจัดส่ง” ที่ช่องค่าจัดส่งจะไม่แสดงราคาจัดส่ง โดยท่านสามารถส่งสินค้าทางไปรษณีย์ หรือ ทางบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ ได้ตามที่ท่านสะดว

2. หากสินค้าของท่าน “ไม่รวมค่าจัดส่ง” ที่ช่องค่าจัดส่งค่าจะแสดงราคาจัดส่ง โดยคิดตามน้ำหนักของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS / พัสดุลงทะเบียน) หมายถึง ท่านจะได้รับค่าจัดส่งตามเรทของไปรษณีย์ไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สั่งซื้อจะเลือกให้ส่งแบบ EMS หรือ พัสดุลงทะเบียน
   


กรอกรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

เช่น

  หากท่านจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย ให้ท่านระบุเลขที่ EMS / เลขที่พัสดุลงทะเบียน 
  หากท่านจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ เช่น Kerry ฯลฯ เป็นต้น ให้ท่านระบุเลขที่พัสดุที่ออกโดยบริษัทขนส่งนั้นๆ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดตรวจสอบจะขึ้นคำว่า pass
จากนั้นกดบันทึก


สถานะการจัดส่งสินค้า
เมื่อท่านกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลตามรูปตัวอย่าง
(เลขที่พัสดุ วันที่จัดส่ง และ เครื่องหมาย    ส่งแล้ว)

จากนั้นท่านรอรับการยืนยันรับสินค้าจากผู้สั่งซื้อ


สถานะการรับสินค้า
เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันรับสินค้าแล้ว สถานะการรับสินค้าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย    ทันที (ตามรูปตัวอย่าง)

อย่าลืม! คลิกออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน