แบบฟอร์มแจ้งไม่ได้รับสินค้า | แจ้งเปลี่ยนสินค้ากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อสมาชิก
รหัสสมาชิก
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล (ระบบจะแจ้งกลับไปยังอีเมลท่าน)

 
กรณีไม่มีอีเมลไม่ต้องกรอก

วันที่แจ้ง (เช่น 24/03/2561)
เรื่องที่แจ้ง (กรุณาเลือก)
สาเหตุของการเปลี่ยนสินค้า (กรณีแจ้งเปลี่ยนสินค้า)
ข้อความเพิ่มเติม
วันที่สั่งซื้อ (เช่น 24/03/2561)
เลขที่บิล (เปิดดูในระบบสมาชิก)
รหัสสินค้า (เช่น A1-1)
ชื่อสินค้า
จำนวน (เช่น 1 ชิ้น / 1 กล่อง / 1 ตัว)
 

Copyright © 2020 Anew Global Group Co., Ltd. All rights reserved.