เปลี่ยนจากไล่ล่าเป็นดึงดูด
Change to Attraction Marketing

1
Thoughts
คิดไตร่ตรอง
2
Analysis
วิเคราะห์
3
Truth
ความจริง
4
Why?
ทำไม?
5
and Why?
และ ทำไม?
6
Work the old way
ใช้วิธีการแบบเดิมๆ
7
It is a chase
เรียกว่า "การตลาดแบบไล่ล่า"
8
Result = Fail
ผลลัพธ์ = ล้มเหลว
9
Rejected Cause
สาเหตุที่ถูกปฏิเสธ
10
Psychology with Marketing
จิตวิทยา กับ การตลาด
11
Clear
มองภาพออกแล้ว
12
Change from to
เมื่อโลกเปลี่ยน การตลาดเปลี่ยน
13
Attraction Marketing
การตลาดแบบดึงดูด
14
Answer is Success
คำตอบ คือ ความสำเร็จ